Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Základy manažmentu pre právnikov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

až do odvolania bude prebiehať výučba predmetu Základy manažmentu pre právnikov v dennom štúdiu prebiehaťdištančnou formou prostredníctvom prezentácií zverejnených na MOODLE.

Záverečné hodnotenie: Každý študent vypracuje zadanie na tému zvolenú vyučujúcim.