Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

zaverečné práce - zapisovanie tém

18.12.2017: zapisovanie tém diplomových prác - KPPP

Na základe pokynov prodekanky pre vzdelávanie, JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. zo dňa 22.11.2017, ponúkla Katedra propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave študentom možnosť  dohodnúť si tému záverečnej práce priamo s vyučujúcimi (prof. Dianiška, Dr. Šimunová). Zapisovanie tém u konkrétnych vyučujúcich prebehlo v termíne od 04.12.2017 do 16.12.2017. Zoznam tém pridelených konkrétnym študentom ako aj zoznam voľných tém, ktoré si študenti môžu v druhom kole zapísať cez systém MAIS, nájdete tu.

Ďakujeme a želáme veľa úspechov, KPPP