Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zmena

03.10.2017: Zmena v rozvrhu - VET
Oznamujem všetkým študentom prvého ročníka PF TU v Trnave, ktorí navštevujú predmet "Všeobecná ekonomická teória" (Ing. Klimentová), že došlo k zmene rozvrhu. Aktualizovaný rozvrh je pre výučbu VET platný od stredy 11.10.2017, t. j. výučba v druhom týždni ZS bude podľa pôvodného rozvrhu hodín - vo štvrtok 05.10.2017 od 08:40hod.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP