Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

zmena - výučba DP/ dr. Miklošová

06.04.2018: zmena - výučba DP/ dr. Miklošová

Vážení poslucháči II. ročníka denného bakalárskeho štúdia - predmet Diplomatický protokol,
výučba dňa 9. apríla sa bude konať v čase: 15,00 - 18,20, t. j. 5 vyučovacích hodín.
Dopoludňajšia výučba sa nebude realizovať.

PhDr. Katarina Miklošová,
Vyučujúca predmetu