Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zoznam bakalárskych prác na obhajoby na KMPaEP

Zoznam bakalárskych prác na obhajoby na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva dňa 14. mája 2009 o 9:30 nájdete TU