Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zoznam študentov a študentiek na obhajoby záverečných prác na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v akademickom roku 2019/2020 budú na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva PrF TU obhajované nasledovné záverečné práce:

Diplomové práce

Bakalárske práce z MPV

Bakalárske práce z EP

Harmonogram obhajob bude nasledovný:

doobeda: diplomové práce a následne bakalárske práce z EP

poobede: bakalárske práce z MPV

Pôvodný dátum obhajob, stanovený na 13. mája 2020, sa ruší. Nový dátum obhajob bude oznámený minimálne 15 dní vopred (pravdepodobne v mesiacoch máj - jún 2020). 

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry