Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zverejnenie zoznamu na štátne skúšky s presným časom konania štátnej skúšky z občianskeho práva

Dostupné tu