Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zverejnenie zoznamu obhajob diplomových práv na Katedre občianskeho a obchodného práva

Zoznam dostupný tu (dolu na lište si stačí iba poprepínať dátumy)