Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

1. ročník denné bakalárske štúdium - školenie MAIS a zápis

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

    Oznamujeme študentom, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 v 1. ročníku denného bakalárskeho štúdia, že dňa 7. septembra 2017 o 9.00 hod. sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, v Aule Pazmaneum (1. poschodie), Univerzitné nám. č. 1, Trnava školenie o univerzitných informačných systémoch a o práci s nimi.

Účasť na školení je nevyhnutná.

Prosíme študentov, aby sa po skončení školenia o 11.00 hod. dostavili na Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, na Kollárovej 10 k prevzatiu preukazov študenta. Študijné oddelenie bude zároveň potvrdzovať aj potvrdenia o návšteve školy.

Tlačivo potvrdenia je potrebné vytlačiť si z webovej stránky Právnickej fakulty:  http://iuridica.truni.sk/dokumenty-formulare 

Zároveň budú študentom poskytnuté ďalšie dôležité informácie ohľadom štúdia.

Študenti s priezviskom začínajúcim na písmeno A – J prídu do miestnosti č. 7, študenti s priezviskom začínajúcim na K – 0 do miestnosti  č.  5 a študenti s priezviskom začínajúcim na P – Ž do miestnosti č. 9.