Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Akademická štvrťhodinka - dotazník

Milé študentky, milí študenti, nezmeškajte príležitosť vyjadriť svoj názor na fungovanie vašej školy prostredníctvom prieskumu, ktorý pripravila SAAVS. Vyplnenie dotazníku trvá len 15 min. a nájdete ho v e-mailovej schránke.

 

https://prieskum.saavs.sk/