Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Anglický jazyk - oznam

Zdroj: 
Dekanát PF TU

 

OZNAM pre študentov PF TU   -  ANGLICKÝ JAZYK PRE PRÁVNIKOV (stáž)

... tak ako je uvedené v Bulletine PF TU - Študijné programy na ak. r. 2018/2019

Kredity za cudzí jazyk môže študent získať po úspešnom absolvovaní jazykového kurzu organizovaného Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave (potvrdenie o absolvovaní kurzu študent odovzdá svojej študijnej referentke). Študent môže získať kredity za predmet Anglický jazyk pre právnikov I. a II. (stáž) iba jedenkrát počas bakalárskeho štúdia a jedenkrát počas magisterského štúdia.