Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Diplomy pre absolventov bakalárskeho štúdia

Vážené študentky, vážení študenti,

 

po ukončení štúdia v riadnom, resp. I. opravnom termíne, si bakalárske diplomy budú môcť absolventi prevziať od 6. júla 2021 na študijnom oddelení fakulty. 

 

Diplomy bude možné prevziať osobne, príp. úradne splnomocnenou osobou.

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa bakalárske promócie neuskutočnia.