Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia študentskej časti akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 

vzhľadom na predčasné ukončenie funkcie jednej zástupkyne fakulty v Akademickom senáte Trnavskej univerzity v Trnave zo študentskej časti akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, predsedníčka Akademického senátu PF TU vyhlásila doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.

Bližšie informácie o priebehu doplňujúcich volieb, ako aj o spôsobe navrhovania kandidátov, nájdete v priložených dokumentoch. 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave