Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

ERASMUS+ Doplňujúce výberové konanie

Milé kolegyne, milí kolegovia,

do Vašej pozornosti dávame možnosť absolvovať štúdium (v akademickom roku 2021/2022) a stáž (letný semester 2020/2021 a akademický rok 2021/2022) v zahraničí v rámci mobility ERASMUS+.

V priloženom ozname (TU) nájdete zoznam miest, ktoré sú ešte voľné na štúdium v budúcom akademickom roku.

V prípade neuspokojivého ovládania cudzieho jazyka môžete zvážiť možnosť ísť na mobilitu do Českej republiky - v Olomouci a Plzni sú stále voľné miesta.

Dôležité dátumy: 22.03.2021 na prihlásenie sa (elektronicky na adresu martina.miskolciova@truni.sk), 25.03. výberko cez MS Teams.

Ak by ste mali k výberku otázky, pýtajte sa (e-mail / MS Teams).