Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

ERASMUS+ pre študentov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať o vypísaní doplňujúceho výberového konania v rámci mobility ERASMUS+ pre študentov na:

- akademický rok 2019/2020 - "klasické" štúdium aj stáže

- letný semester akademického roka 2018/2019 - výlučne stáže (napr. vhodný čas ako vyplniť prázdniny, prípadne získať vedomosti a skúsenosti po ukončení štúdia; nezabudnúť, že akceptačný list je na Vás).

 

Dôležité dátumy:

- 29.11.2018 odovzdanie prihlášok u p. Ing. Gajovej,

- 06.12.2018 11:00 m. č. Collegium Novum výberko.

 

Všetky potrebné info v prílohe a tam uvedených linkoch.

V prípade otázok sa na mňa obráťte. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

S pozdravom / Regards

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave / Trnava University in Trnava

Právnická fakulta / Faculty of Law

Tajomník Katedry občianskeho a obchodného práva / Department of Civil & Commercial Law

Fakultný koordinátor pre ERASMUS+