Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

ERASMUS+ pre študentov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

oznamujeme Vám vypísanie výberového konania na štúdium a stáže na obdobie:

- letného semestra tohto akademického roka (2020/2021)
- celého budúceho akademického roka (2021/2022).

Informácie nájdete tu.