Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

ERASMUS+ pre študentov: Výsledky výberového konania

 

ERASMUS+ pre študentov

Výsledné poradie študentov z výberového konania zo dňa 26.10.2017 tu,

pričom z uvedeného vyplýva, že každý uchádzač bol odporučený pre ním vybranú inštitúciu.

Pre ďalší postup je možné obrátiť sa na oddelenie zahraničných vzťahov na rektoráte našej univerzity, študenti budú kontaktovaní.