Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Fulbright Scholar Program - štipendium do USA

Vážení priatelia,

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Fulbrightov program pre výskum a prednášanie do USA. Program je určený pre vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a odborníkov, ktorí majú ukončené PhD štúdium a chceli by v USA realizovať 3-6 mesačný štipendijný pobyt za účelom výskumu, a/alebo prednášania. Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, zdravotné poistenie a spiatočnú letenku a tiež zabezpečuje podklady k vízam pre štipendistu a prípadných rodinných príslušníkov.

Prihláška na štipendium sa podáva s ročným predstihom, a teda uzávierka podávania prihlášky na akademický rok 2021-2022 je 14. októbra 2020.

Prihláška sa podáva online a spolu s podrobnejšími informáciami ju nájdete na našej webovej stránke https://bit.ly/2AXBxaE.