Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Harmonogram obhajob záverečných prác a štátnych skúšok v akad. roku 2017/2018

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Harmonogram pre bakalárske a magisterské štúdium nájdete TU.