Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Hlavný radca – vyšší súdny úradník

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný radca – vyšší súdny úradník na Okresnom súde Skalica.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.