Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

II. opravný termín štátnych skúšok - Pracovné právo, Obchodné právo

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na II. opravný termín  je zverejnený v systéme MAIS  /viditeľný po prihlásení sa do systému/