Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Jazyková skúška z anglického jazyka TOLES

Dňa 24. júna 2021 sa na pôde PF TU uskutoční jazyková skúška TOLES – Test of Legal English Skills. Táto skúška je v súčasnosti jedinou medzinárodne uznávanou jazykovou skúškou určenou pre právnikov, ktorá sa zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka v oblasti práva.

Kto máte záujem o zloženie skúšky TOLES v uvedenom termíne, kontaktujte vyučujúcu predmetu Anglický jazyk pre právnikov – JUDr. Zuzana Hložovú ohľadne bližších informácií.

Deadline na záväzné prihlásenie je 31. máj 2021.

Kontakt: legeng@legeng.sk
www.legeng.sk