Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Klinika správneho súdnictva

OZNAM:

Výučba Kliniky správneho súdnictva sa bude konať každý NEPÁRNY týždeň.

Nasledujúca hodina: 28.2.2018 o 15:00 hod.