Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konferencia COFOLA 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

jménem celého organizačního týmu studentské a doktorandské konference COFOLA 2018 bych Vás velice ráda pozvala na již dvanáctý ročník této mezinárodní konference, která se tento rok bude konat v univerzitních prostorách MU v Telči ve dnech 19. – 21. 4. 2018.

Konference nabízí studentům magisterských studijních programů, doktorandům a mladým vědcům zejména příležitost veřejně prezentovat své poznatky a výsledky vědecké činnosti, diskutovat nad aktuálními problémy a řešit konkrétní otázky nikoli izolovaně, ale napříč spektrem daných právních odvětví. Účastníci bývají především z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Maďarska a řady dalších zemí.

Pro více informací přikládám odkaz na její internetové stránky, kde naleznete i seznam jednotlivých sekcí: http://cofola.law.muni.cz/content/cs/zakladni-informace/

Průběh minulého ročníku a aktuality z letošního lze sledovat také na FB stánkách: https://www.facebook.com/Cofola-128872527174635/ 

V případě potřeby se prosím neváhejte obrátit na e-mail: novakova.jana@mail.muni.cz .