Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Kritériá na vyplatenie motivačného štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu

 

Informácie o Kritériách na vyplatenie motivačného štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu za akad. rok 2019/2020 nájdete TU.