Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Letná škola diplomacie Štefana Osuského (MZVEZ SR)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bude v dňoch od 27. júna do 3. júla 2021 organizovať prvý ročník Letnej školy diplomacie Štefana Osuského. Ide o nový projekt určený pre študentov vysokých škôl (s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa) a mladých profesionálov do 30 rokov, ktorých zaujíma slovenská zahraničná a európska politika.

Cieľom Letnej školy diplomacie je podnietiť otvorenú diskusiu mladých ľudí o zahraničnopolitických otázkach, hodnotách zahraničnej politiky SR a odkaze osobností, ktoré prispeli k jej formovaniu. Účastníci sa zúčastnia prednášok, diskusií, simulácií a exkurzií, pričom dôraz bude kladený na zisk praktických zručností a precvičovanie nadobudnutých teoretických vedomostí.

Prihlasovanie je spustené do 16. mája 2021. Všetky informácie o Letnej škole diplomacie, ako aj požiadavky pre uchádzačov sú zverejnené na webovej stránke ministerstva www.mzv.sk/letnaskola.

Ďalšie informácie TU.