Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Letná škola o dôkazoch v politike

Medzinárodné podujatie s názvom „Letná škola o dôkazoch v politike“ organizované Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (DG JRC), Slovenskou akadémiou vied a Medzinárodnou sieťou pre vládne vedecké poradenstvo (INGSA) sa uskutoční od 6. do 8. septembra 2017 v Senci.

Témou tohtoročnej letnej školy je migrácia a demografické zmeny - spoločná oblasť politického záujmu. Workshop nemá za cieľ prezentovať najnovšie špecifické politické riešenia v tejto oblasti, ale zameria sa na nástroje a prístupy k informovaniu tvorcov politík prostredníctvom vedeckej evidencie. 

Letná škola je určená mladým stredne-skúseným výskumníkom, ktorí majú aspoň dva roky pracovnej skúsenosti v oblasti migrácie a demografických zmien a pracujú primárne v krajinách strednej a východnej Európy.

Ubytovanie (tri noci) a stravovanie je hradené všetkým účastníkom.

Deadline na podanie prihlášky je do 31. júla 2017.

Bližšie informácie nájdete tu:  https://ec.europa.eu/slovakia/events/jrc-sas-ingsa_summer_school_sk