Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Letná škola práva duševného vlastníctva a informačných technológií

V septembri sa uskutoční už 12. ročník úspešnej letnej školy o práve duševného vlastníctva a informačných technológií. Letná škola sa uskutoční v Rakúsku a prednášky v angličtine zabezpečia odborníci z viacerých zahraničných univerzít aj z praxe. Dávame preto do pozornosti aj možnosť získať ŠTIPENDIUM pre študentov Právnickej fakulty TU, ktoré udeľuje European Academy of Law and ICT.

Deadline na prihlásenie je do 20.7.2018.  Bližšie informácie Vám poskytne JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

https://ictlaw.weebly.com/summer-school.html