Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Letná škola súkromného práva

Prvý ročník Česko-rakúsko-slovenskej letnej školy súkromného práva

V dňoch 22.8. - 25.8. 2017 sa uskutoční vo Velkých Bílovicích prvý ročník Česko-rakúsko-slovenskej letnej školy súkromného práva. Zúčastnia sa jej študenti Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Hospodárskej univerzity (Wirtschaftsuniversität) vo Viedni.

Na organizácii letnej školy sa podieľajú vyučujúci všetkých uvedených univerzít, zúčastnia sa na nej i predstavitelia právnej praxe (justičnej i advokátnej), účasť prisľúbili i niektorí sudcovia NS. Organizáciu za rakúsku stranu prevzal jeden z najznámejších súčasných rakúskych civilistov prof. Georg Kodek, ktorý je okrem iného i sudcom rakúskeho Najvyššieho súdneho dvora (OGH).

Predpokladá sa okrem záujmu o odbor i dobrá znalosť nemeckého jazyka.

Súčasťou prihlášky je: životopis, krátky motivačný list (potrebné je uviesť dôvody, pre ktoré sa chcete na uvedenej akcii zúčastniť a čo od nej očakávate), informácia o úrovni znalosti nemeckého jazyka.

Prihlášky príp. doplňujúce otázky zasielajte na adresu:    marianna.novotna@gmail.com