Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Letní škola statistických metod pro výzkum a výuku

Nabídka pro doktorandy a vědecké pracovníky v rámci Vaší školy. Jde o nabídku účasti na 14. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna. Organizace a průběh akce budou přizpůsobeny aktuální epidemiologické situaci v ČR a SR.

- Pracujete na výzkumu?
- Plánujete a vyhodnocujete experimenty?
- Píšete disertační práci?
- Vyučujete statistiku?
… chcete si usnadnit práci s daty?

Srdečně Vás zveme na 14. ročník Letní školy statistických metod

Přijďte se poučit a pobavit zároveň. Získáte znalosti o plánování experimentů a navíc získáte odbornou konzultaci Vaší vlastní disertačky nebo Vašeho vlastního výzkumu přímo na místě.

„Letní škola statistických metod mi ukázala, jak je statistika důležitá pro vědeckou práci a že statistika může být i zábavná… díky panu lektorovi.“

Lenka Kuboňová, VŠB - TU Ostrava  

 

·        Ohlasy z minulých ročníků

·        Program

·        Podmínky a přihláška