Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Lucia Berdisová: Etické dilemy na SAV

Dávame Vám do pozornosti nový odborný článok Mgr. Lucie Berdisovej, PhD., LL.M., členky Katedry teórie práva a ústavného práva a vedeckej pracovníčky Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, publikovaný v on-line časopise pre humanitné vedy Ostium:

Etické dilemy na Slovenskej akadémii vied: Ako sprevádzať vedeckou integritou doktorandky a doktorandov? In: Ostium, roč. 17, 2021, č. 3.

Link na článok: https://ostium.sk/language/sk/eticke-dilemy-na-sav/