Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Náhradný termín na odovzdanie záverečných prác

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Oznamujeme študentom, že náhradný termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce je 25. máj 2018 na sekretariáte príslušnej katedry.