Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ochrana whistleblowerov v krajinách V4, vo Francúzsku a Slovinsku – súčasná regulácia a navrhované zmeny

 

 

Názov online medzinárodnej konferencie:

“Ochrana whistleblowerov v krajinách V4, vo Francúzsku a Slovinsku – súčasná regulácia a navrhované zmeny”

„Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia –  Current Regulations and Proposed Changes”

Dátum a miesto: 15. jún 2021

Konferencia sa uskutoční v anglickom jazyku za súčasného prekladu do českého, maďarského, poľského a slovenského jazyka

Kontakt:  whistlepro_web@wpia.uni.lodz.pl

Katedra európskeho, medzinárodného a kolektívneho pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity v Lodzi pozýva všetkých, ktorých by zaujímala konferencia s názvom “Ochrana whistleblowerov v krajinách V4, vo Francúzsku a Slovinsku – súčasná regulácia a navrhované zmeny” a ktorá sa uskutoční 15. júna 2021.

Cieľom konferencie organizovanej v rámci Vyšehradského grantu, ktorého partnerom je aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, je prezentovať aktuálnu situáciu súvisiacu s problematikou whistleblowingu a diskutovať o potrebe a metódach zlepšenia v tejto oblasti, konkrétne v kontexte novej európskej smernice. Medzi vystupujúcimi sa objavia výskumníci a odborníci na danú problematiku, vrátane riešiteľov WhistlePro projektu z krajín V4, Francúzska a Slovinska, zástupcovia štátnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Vďaka tomu je obsahové zameranie konferencie veľmi rôznorodé a berie ohľad na rôzne pohľady na danú problematiku.

Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie, registrujte sa cez túto stránku:  https://wpia.uni.lodz.pl/en/research/whistlepro najneskôr do 10. júna.