Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oprava ISIC kariet pre prvákov

Stredisko čipových kariet oznamuje študentom prvého ročníka, že sme dostali chybne inicializované karty na dopravu. Študenti, ktorí majú problém s dopravou, si musia opätovne priložiť kartičku na jeden z verejných terminálov rozmiestnených na Slovensku https://www.preukazstudenta.sk/. Na rektoráte je už nový terminál, ktorý dokáže túto chybu taktiež odstrániť.