Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam o kandidátoch v doplňujúcich voľbách do AS TU a AS PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

 

Vážené členky a vážení členovia študentskej časti akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

v zmysle § 9 ods. 1 Zásad volieb do  Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a v zmysle článku 6 ods. 4 Zásad volieb do  Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zverejňujem zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách do AS TU a AS PF TU. 

 

Kandidátom na členstvo v študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave je:

  1. JUDr. Milan Hlušák, študent 2. ročníka doktorandského stupňa štúdia v dennej forme.

 

Kandidátmi na členstvo v študentskej časti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sú:

Za bakalársky študijný program: 

  1. Tomáš Široký, študent 2. ročníka bakalárskeho denného štúdia, ktorý kandiduje za zástupcu bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme štúdia
  2. Tereza Švihoríková, študentka 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia, ktorá kandiduje za zástupcu bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme štúdia
  3. Matej Vydra, študent 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia, ktorý kandiduje za zástupcu bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme štúdia.

 

Za magisterský študijný program nie sú kandidáti žiadni. 

 

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., v.r.

predseda volebnej komisie