Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre návštevníkov študovne PF TU

Na vstup do študovne Právnickej fakulty TU potrebujete:

 

- študenti denného štúdia: platnú kartu ISIC (preukaz študenta denného štúdia)

- študenti externého štúdia: preukaz externého študenta

- ostatní používatelia potrebujú na vstup preukaz čitateľa, ktorý im vystaví Univerzitná  knižnica TU, Hornopotočná 23, Trnava, 2. posch.