Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznámenie o pridelení ubytovania na a.r. 2017/2018 prvé ročnky a dodatočne zaslané žiadosti vyššie ročníky

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Oznámenie o pridelení ubytovania

v akad. r. 2017/2018

prvé ročníky a dodatočne zaslané žiadosti vyššie ročníky

(2. kolo)

 

Oznamujeme Vám, že na univerzitnej stránke www.truni.sk boli zverejnené zoznamy ohľadom pridelenia ubytovania v ak. roku 2017/2018 – prvé ročníky Bc., Mgr., PhD. a dodatočne zaslané žiadosti vyššie ročníky.

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Podpísanú návratku ( TU ) je potrebné doručiť osobne na ubytovacie oddelenie Študentského domova Petra Pázmaňa (Rybníková 13A, Trnava)  alebo doporučenou zásielkou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

najneskôr do 25. augusta 2017.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!