Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznámenie o pridelení ubytovania v ak. roku 2017/2018 – vyššie ročníky

Oznamujeme Vám, že na univerzitnej stránke www.truni.sk bol zverejnený oznam ohľadom pridelenia ubytovania v ak. roku 2017/2018 – vyššie ročníky.