Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2021/2022 – 3. kolo

(pre študentov prvých a vyšších ročníkov)                 

 

Na univerzitnej stránke https://www.truni.sk v časti „Ďalšie oznamy“ bola zverejnená informácia o 3. kole podávania žiadostí o ubytovanie (TU) pre denných študentov na  akad. rok  2021/2022 - 3. kolo.

 

Vytlačenú a podpísanú žiadosť o ubytovanie spolu s prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty do 8. septembra 2021.

 

Študenti, ktorým ubytovanie v 1. alebo 2. kole nebolo pridelené a stále oň majú záujem, požiadajú e-mailom p. Sedlákovú (e-mail: olga.sedlakova@truni.sk)  o zmenu stavu žiadosti na „overená“ v termíne do 8. septembra 2021.

 

        

                                                        

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave