Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2021/2022 – prvé ročníky

(oznam pre študentov, ktorí budú v ak. roku 2021/2022 študovať

v 1. roč. Bc., 1. roč. Mgr. a 1. roč. PhD. študijného programu)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie  na  akad. rok  2021/2022 – prvé ročníky.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov - Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 21. júla 2021.

                                                       

                                                                                             

                                                                                                       študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave