Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akad. roku 2018/2019 - prvé ročníky

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

(oznam pre študentov, ktorí budú v ak. roku 2018/2019 študovať

v  l.  roč. Bc., Mgr. a doktorandského študijného programu)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie  na  akad. rok  2018/2019 – prvé ročníky:

https://www.truni.sk/podavanie-ziadosti-o-ubytovanie-v-akad-roku-20182019-prve-rocniky

Žiadosť o ubytovanie je potrebné doručiť na študijné oddelenie do 25. júla 2018.

Tlačivo žiadosti: TU

                                                        

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave