Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Podklady z fakultnej knižnice pre písanie záverečnej práce

Ak píšete záverečnú prácu, študovňa PF TU Vám vie poskytnúť sken textu z knihy resp. periodika, ktorý si môžete vyžiadať mailom, maximálne v počte 10 strán textu /dokument

Do mailu uveďťe základné informácie o dokumente, v prípade knihy : prírastkové číslo, meno autora, názov publikácie, rozsah strán, ktoré chcete oskenovať.

Všetky tieto informácie získate z web katalógu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity:

http://ezp.truni.sk/opac?fs=97E9E6DB278F491482C2C4885C7F7F6E&fn=main

 

Pri periodiku prosíme uviesť: názov periodika, rok vydania, číslo, autora a názov článku.

Na základe vašej požiadavky vám oskenovaný dokument  zašleme elektronickou poštou.

Žiadanky posielajte na adresu : zuzana.dudova@truni.sk, resp. tatiana.yekken@truni.sk

 

Žiadanky budú vybavované priebežne  podľa dátumu a času doručenia na  e-mail.