Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ponuka miesta - právnik Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru

Vážení absolventi Magisterského štúdia,

 Milí študenti,

 

         zasielame ponuku výberových konaní zo strany Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru.

 

 Vyhlásené sú dve výberové konania na pozíciu právnika – vkladára.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledovných linkoch:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30382 - ide o výberové konanie č. VK/2021/1817 a

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30381 - ide o výberové konanie č. VK/2021/1806.

 

Lehota na prihlásenie je v oboch výberových konaniach do 21.06.2021.