Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ponuka práce pre študentov

Obecný úrad Viničné (okr. Pezinok) prijme na dohodu študenta/študentku Právnickej fakulty na činnosti spojené s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami v k.ú. Viničné.

Kontakt: Peter Kyrinovič, peter.kyrinovic@vinicne.sk, 0903110308