Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ponuka stáže a koncipientskej praxe

Vážení študenti a absolventi,

chceli by sme Vám uviesť do pozornosti ponuku stáže a koncipientskej praxe pre všetkých absolventov a študentov fakulty, ktorých zaujíma právo a advokácia, alebo už úspešne ukončili vysokoškolské štúdium a ašpirujú na pozíciu advokátskeho koncipienta advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. so sídlom v Žiline a pridruženými pracoviskami v Martine a Bratislave. 

Odkaz na ponuku na webe: https://bit.ly/3cwzzif , https://bit.ly/3avfNB0 a na Facebooku https://www.facebook.com/www.legalfirm.sk https://www.facebook.com/579744385406192/posts/3604663002914300/?d=n a https://www.facebook.com/579744385406192/posts/3604690789578188/?d=n