Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ponuka stáží na Ministerstve obrany SR 2020/2021

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou stáží na Ministerstve obrany SR, prostredníctvom ktorých chceme podporiť profesionálny rozvoj študentov druhého stupňa vysokých škôl so záujmom o bezpečnostnú a obrannú politiku a dianie doma a vo svete.

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 12. októbra 2020 na adrese staze@mod.gov.sk. Podmienkou je zaslanie motivačného listu a životopisu vo formáte Europass. Zároveň je potrebné v žiadosti uviesť konkrétnu zložku, v ktorej chce študent praxovať. Info aj na webe: https://www.mosr.sk/48069-sk/rezort-obrany-hlada-nadejnych-buducich-ministrov-obrany-ponuka-im-odborne-staze/.