Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Ponuka študentských stáží v kancelárii SLORD pre rok 2019

Vážené dámy a páni,

dovoľte mi Vás informovať o možnosti stáže pre Vašich študentov v Styčnej kancelárií SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) s možným nástupom od januára 2019. Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov a je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o európsku politiku, programy a nástroje v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Termín na zaslanie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk je do 15. októbra 2018 (stáž počas letného semestra 2019: január - jún) alebo do 30. novembra 2018 (stáž počas zimného semestra 2019: september - december).

Podmienky stáže a ďalšie informácie sú zverejnené na našej webovej stránke.