Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Pozvánka: Letná škola práva pre stredoškolákov 2021

Milé uchádzačky - stredoškoláčky a milí uchádzači - stredoškoláci,
 
pozývame vás na on-line Letnú školu práva pre stredoškolákov, ktorú organizuje Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave.
 
Študentky a študenti našej fakulty, pod dohľadom vysokoškolského pedagóga a odborníka z Najvyššieho súdu SR, účastníkom letnej školy predstavia 4 zaujímavé právne kauzy riešené pred Najvyšším súdom SR, na základe ktorých získate cenné poznatky do bežného života, či ďalšieho štúdia.
 
Dozviete sa napríklad ako riešiť susedské spory, ako polícia prejednáva priestupky, prečo Najvyšší súd nezrušil ĽSNS, či o tom, kedy môže byť televízii udelená pokuta za reportáž.
Letná škola bude vedená interaktívne, budeme navzájom argumentovať, diskutovať pre a proti, a tí najlepší získajú aj zaujímavé vecné ceny.
Zároveň každý účastník dostane certifikát o absolvovaní letnej školy.
 
Letná škola sa uskutoční v dvoch termínoch a to 07. a 08. júla 2021, aby sme zabezpečili menší počet študentiek a študentov na jednotlivých termínoch, nakoľko sa vám chceme venovať individuálnejšie, aby ste mali dostatočný priestor argumentovať a vyjadriť vlastný názor na riešenú kauzu.
Ak sme vás zaujali, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite.
 
Prihlásenie je možné do 20. júna 2021.
prihláška: https://forms.gle/neVQbWurHTxWhbYd7
 
Pre úspešné prijatie na letnú školu je potrebné zároveň napísať úvahu v rozsahu 1 A4 na jednu z dvoch vybraných tém, na základe ktorej v prípade veľkého záujmu vyberieme účastníkov letnej školy, nakoľko počet miest je limitovaný:
1.téma: Úloha právnikov a právničiek v spoločnosti
2.téma: Právo v čase pandémie
 
Úvahu je taktiež potrebné zaslať do 20. júna na adresu martinpogadlpravo@gmail.com
(Úvahu nie je potrebné zaslať v rovnaký deň ako prihlášku, môžete tak spraviť neskôr, kedykoľvek do 20. júna 2021)
 

V prípade otázok nás kontaktujte, tešíme sa na váš záujem

kontaktná osoba: Martin Pogádl, martinpogadlpravo@gmail.com