Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu fakulty

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky, vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
 
dňa 25. januára 2022 o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie akademického senátu fakulty, na ktoré ste srdečne pozvaní. Program rokovania nájdete TU. Zasadnutie prebehne online formou, link na pripojenie nájdete TU.

 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., mim. prof. 
predsedníčka AS PF TU