Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

dňa 25. januára 2018 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti Collegium novum uskutoční zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na ktoré ste srdečne pozvaní.

Informácie o programe zasadnutia nájdete TU